Yasal Kullanım Şartları

Bu web sitesini ("Site") kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını ("Koşullar") dikkatle okuyun. Bu web sitesini kullanmanız, bu koşulları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanma yetkiniz yoktur. Bu Koşullar, Siteyi, Site vasıtasıyla Strata Select ve kendisine bağlı şirketleri (toplu olarak "Strata Select") tarafından sağlanabilecek içerikleri (örneğin metin, veri, bilgi, yazılım, grafikler veya fotoğraflar) (toplu olarak "Materyaller") ve Site üzerinde Strata Select tarafından temin edilebilecek hizmetleri (toplu olarak "Hizmetler") kullanım koşullarınızı belirlemektedir. Bu koşullar içerisinde bahsi edilen Site, Materyaller ve Hizmetler toplu olarak "Strata Select Web Siteleri" olarak anılacaktır.

Site Kullanımı

Aşağıda "Diğer sözleşmelerde, yazılım, hizmet veya erişimde" aksi belirtilmedikçe; Strata Select sizi Strata Select Web Siteleri'ni yalnızca kendi ticari olmayan, kişisel amaçlarınız için kullanmanıza izin vermektedir. Strata Select Web Siteleri'nin kamusal veya ticari amaçlar için kullanımı (sınırlama olmaksızın, başka bir site veya ağa bağlı bilgisayar ortamı üzerinden de dahil olmak üzere) kesinlikle yasaktır. Materyallerden herhangi birinin kopyasını almanız halinde, orijinal Materyaller üzerinde yer alan tüm telif haklarını ve diğer mülkiyet hakkı bildirilerini de söz konusu kopyalar üzerinde bırakmanız gerekmektedir. Materyalleri değiştiremez, kamuya icra ve ifşa edemez ve dağıtamazsınız. Strata Select Web Siteleri uluslararası telif hakları kanunlarının koruması altındadır. Strata Select Web Siteleri'nin yetkisiz kullanımı, telif hakları, markalar ve diğer mevzuatı ihlal edilebilir.

Erişim

Strata Select Web Siteleri'ne erişim ve kullanım için gerekli olan tüm ekipman ve hizmetlerin sağlanması ve devam ettirilmesi ve bunlara ilişkin tüm ücretlerin ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Strata Select Web Siteleri'nin herhangi bir kısmında hesap oluşturmak için kayıt olduğunuzda veya ürün veya hizmetlerin alınması amacı ile Strata Select Web Siteleri üzerinden Strata Select ile irtibata geçtiğinizde, Strata Select tarafından sizinle ilgili kişisel bilgiler toplayabilir. Söz konusu bilgilerin Strata Select tarafından kullanımın, Site için geçerli olan Strata Select Çevrimiçi Gizlilik Bildiriminin hükümlerine tabidir. Doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgi temin edeceğinizi (ve Strata Select Web Siteleri hesabını kullanmaya devam ettiğiniz sürece, söz konusu bilgileri doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz tutmak için güncelleyeceğinizi) kabul etmektesiniz. Strata Select Web Siteleri'ndeki şifrenizin gizliliğini korumaktan ve şifrenizin kullanımı sırasında gerçekleşmiş olan tüm işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Şifrenizin izinsiz kullanımınından veya Strata Select Web Siteleri ile alakalı herhangi bir güvenlik ihlalinden Strata Select'i derhal haberdar edeceğinizi kabul etmektesiniz. Strata Select tarafından şifrenizin artık güvenli olmadığına kanaat getirilmesi durumunda, Strata Select'in sizden şifrenizi değiştirmenizi talep etme hakkı saklıdır. Strata Select Web Siteleri'ne erişim için Strata Select ile Sizin aranızda yapılan diğer sözleşmeler, bu Bölümde belirtilmiş olan koşulların yerini alacaktır.

Yasaklanmış Kullanımlar

Aşağıdaki durumlarda Strata Select Web Siteleri'ni (sınırlama olmaksızın, Strata Select Web Siteleri'ni kullanarak elde edebileceğiniz Materyaller veya Hizmetler de dahil olarak) kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz: (a) yerel, resmi, ulusal, yabancı veya uluslararası mevzuat, yönetmelik, kural, emir, anlaşma veya diğer kanunları (her biri kısaca "Kanun" olarak anılacaktır) ihlal edecek şekilde hareket edilmesi; (b) diğer kişilerin gizlice izlenmesi, taciz edilmesi veya onlara zarar verilmesi; (c) herhangi bir kişi veya kurumun yerine geçerek hareket edilmesi veya diğer şekillerde bir kişi veya kurum ile olan ilişkinize ait yanıltıcı tavır sergilenmesi; veya (d) Strata Select Web Siteleri'nin veya Strata Select Web Siteleri'ne bağlı sunucuların veya ağların kesilmesi veya engellenmesi. Ayrıca, Strata Select Web Siteleri ile bağlantılı olarak (e) veri arama, robotlar veya benzeri veri toplama veya alma yöntemlerini kullanmayacağınızı; veya (f) bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer şekillerde Strata Select Web Siteleri'nin herhangi bir bölümüne veya Strata Select Web Siteleri'ne bağlı diğer hesaplar, bilgisayar sistemleri veya ağlara izinsiz erişimde bulunmaya teşebbüs etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

Sona Erme

"Diğer sözleşmelerde, yazılım, hizmet veya erişimde" aksi belirtilmedikçe; Strata Select tarafından önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden ile Strata Select Web Siteleri'ne genel veya kısmi erişim veya Site'ye kayıt sona erdirilebilir, askıya alınabilir veya değiştirilebilir. Dilediğiniz herhangi bir zamanda Strata Select Web Siteleri üyeliğinizi ve erişiminizi sona erdirebilirsiniz. Bu Koşullar'ın herhangi birini ihlal etmeniz durumunda bu Strata Select Web Siteleri'ni kullanma izniniz otomatik olarak sona erecektir ve yüklemiş olduğunuz veya yazdırdığınız Materyallerin tümünü (ve bunların kopyalarını) derhal yok etmeniz gerekmektedir.

Uyarı

Strata Select Web Siteleri, "Olduğu Gibi" ve "Tüm Hataları İle" yayınlanmaktadır ve Strata Select Web Siteleri'nin kalitesi ve performansı ile ilgili bütün risk size aittir. Materyallerin veya Servislerin hatalı olması halinde gerekli servis ve tamir giderlerinin tamamı Strata Select değil sizin tarafınızdan üstlenilecektir. Strata Select, Strata Select Web Siteleri ile ilgili açık, zımni veya yasal, hangi türde olursa olsun, tüm garantileri (sınırlama olmaksızın, zımni veya zorunlu pazarlanabilirlik, belirli kullanım ve amaca uygunluk, mülkiyet haklarının ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi dahil) açıkca reddetmektedir. Yukarıda bahsi edilen hususları sınırlamaksızın, Strata Select Web Siteleri'nin gereksinimlerinizi karşılayacağı ve Strata Select Web Siteleri'nin kesintiye uğramayacağı, güncel, güvenli ve hatasız olacağı ve Strata Select Web Siteleri'ndeki hataların düzeltileceği hususunda Strata Select hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Strata Select Web Siteleri'nin kullanımından elde edilecek sonuçlar ve Strata Select Web Siteleri üzerinden elde edilen bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğine ilişkin Strata Select hiçbir garanti vermemektedir. Strata Select Web Siteleri'nden veya Strata Select, Strata Select'in ortakları, iştirakleri ve bağlı firmaları ve Strata Select'in veya diğer firmalarının tedarikçilerinden (veya söz konusu firmaların ilgili yöneticileri, çalışanları veya vekilleri) (hep birlikte "Strata Select Tarafları") elde etmiş olduğunuz sözlü veya yazılı tavsiye veya bilgi, hiçbir şekilde bir garanti oluşturmayacaktır. Strata Select bütün tazmin yükümlülüklerini reddetmektedir.

Sorumlulukların Sınırlandırılması

Strata Select Taraflarından hiçbiri, hiçbir halde (a) dolaylı, özel, arızi, cezai veya sonuca bağlı olarak ortaya çıkan zararlardan veya (b) Strata Select Web Siteleri'nden veya Web Siteleri ile ilişkili olarak (sınırlama olmaksızın, kullanım, kullanamama veya Strata Select Web Siteleri'nin kullanımından kaynaklanan sonuçlar dahil) meydana gelen zararlardan (sınırlama olmaksızın, gelir kaybından, kar kaybından, itibar kaybından, kullanım kaybından, işlerin aksamasından veya diğer gayrı maddi kayıplardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere) dolayı, söz konusu zararlar, garanti, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya diğer hukuki kavramlardan kaynaklansa da, hatta söz konusu zarar ihtimali ile ilgili olarak Strata Select Tarafları önceden bilgilendirilmiş dahi olsa (veya bilmeleri gerekiyor dahi olsa) sorumlu tutulmayacaktır.

Muafiyetler ve Sınırlamalar

Bazı hukuk sistemleri, bazı garantilerden muafiyete veya bazı zararların sınırlanmasına ya da bu zararlardan muafiyete izin vermemektedir Buna bağlı olarak, yukarıda belirtilmiş olan sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlandırmaları size uygulanmayabilir. Yürürlükteki kanundan dolayı Strata Select Taraflarının zımni garantiyi red edememesi ve sorumluluklarını sınırlandıramaması halinde; söz konusu garantinin kapsamı ve süresi, ayrıca Strata Select Tarafının sorumluluğunun içeriği söz konusu kanun kapsamında izin verilen asgari miktarda olacaktır.

Diğer sözleşmeler; yazılım, hizmetler veya erişim

Siz ve Strata Select arasında yapılacak diğer sözleşmelerin (her biri, "Diğer Sözleşme") koşulları doğrultusunda Strata Select tarafından ürün (örneğin; donanım veya yazılım), hizmet (örneğin; donanım bakımı veya tamiri veya yazılım bakımı, kurulumu veya eğitimi) veya Strata Select Web Siteleri'ne erişim sağlanabilir. Strata Select'in Diğer Sözleşmeler ile sizin kullanımınıza sunduğu ürün, hizmet veya erişim ile ilgili yükümlülüklerinde, tamamen söz konusu ürün veya hizmetin sağlandığı Diğer Sözleşme uygulanacak ve işbu Koşullar, söz konusu Diğer Sözleşmelerin koşullarını değiştiriyor olarak yorumlanmayacak veya bu şekilde bir anlama sahip olmayacaktır.

Örneğin, Strata Select Web Siteleri'nden yüklenebilecek olan yazılımların ("Yazılım") kullanımı, varsa, Yazılım ile birlikte verilen veya içerisinde bulunan son kullanıcı lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi") koşullarına tabidir. Lisans Sözleşmesi'nin dahil olduğu veya birlikte verildiği herhangi bir Yazılımı öncelikle Lisans Sözleşmesi'nin koşullarını kabul etmediğiniz sürece yükleyemezsiniz. Yazılım ile birlikte herhangi bir son kullanıcı lisans sözleşmesinin verilmemiş veya dahil edilmemiş olması durumunda söz konusu Yazılım, bu kapsamdaki Materyaller sınıfına dahil edilecek ve söz konusu Yazılımın kullanımı ile ilgili olarak işbu Koşullar'a tabi olacaktır. Yazılımın çoğaltma ve dağıtımına, yazılım ile birlikte verilen ya da yazılıma dahil edilen Lisans Sözleşmesi ile açıkca izin verilmiş olmadığı sürece, yazılımın sonradan çoğaltılması veya dağıtımı açık şekilde yasaklanmıştır.

Strata Select Web Siteleri'nin Değiştirilmesi

Strata Select'in size herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda Strata Select Web Siteleri'ni değiştirme, askıya alma veya kapatma hakkı saklıdır. Örneğin Strata Select, Materyallerde ve/veya Hizmetlerde veya tarif edilen ürünlerde ve fiyatlarında bildirimde bulunmaksızın her an değişiklik yapabilir. Materyaller ve Hizmetler güncel olmayabilir ve Strata Select, Materyalleri ve Hizmetleri güncellemek için hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Site'de yayımlanan bilgiler, ülkenizde bulunmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere ait olabilir. Sizin için kullanılabilir olan ürünler, programlar ve hizmetler hakkında bilgi için yerel Strata Select satıcınıza başvurun.

Kullanıcıların Gönderileri

Strata Select Web Siteleri'nin belirli alanları (örneğin; sohbet odaları veya müşteri değerlendirmeleri ve inceleme alanları) sizin geri bildirim, bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya diğer materyalleri (her biri "Kullanıcı Gönderisi") göndermenize izin verilebilir. Kullanıcı Gönderisini ileterek; (a) halihazırda bilinen veya daha sonradan geliştirilen herhangi bir format veya ortamda Kullanıcı Gönderilerinizin (veya değişikliklerinizin) kısmen ya da tamamen kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, işlenmesi, yayınlanması, tercüme edilmesi, kamuya icrası ve kamuya ifşası ve (b) tamamen Strata Select'in kendi kararı doğrultusunda (sınırlama olmaksızın, Kullanıcı Gönderilerinizin veya ilgili değişikliklerinizin kısmen veya tamamen, teknoloji, ürün veya hizmetler ile birleştirilmesi ile) ve Strata Select'in uygun göreceği şekilde ve amaçta (sınırlama olmaksızın, ticari amaçlar dahil) Strata Select'e gayrikabili rücu, süreyle sınırlı olmayan, devir edilebilir, münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, tüm dünyada geçerli (birden fazla alt-lisanslamayı da kapsayan) lisans vermektesiniz. Strata Select'in Kullanıcı Gönderileri ile ilgili reklam yayınlama ve reklam ve tanıtım amaçlı olarak Kullanıcı Gönderilerini kullanmaya hakkı bulunmaktadır. Strata Select, böyle bir mecburiyeti olmamakla birlikte, Kullanıcı Gönderilerini önceden görüntüleyebilir veya Kullanıcı Gönderilerinin iletileceği Strata Select Web Siteleri'nin herhangi bir alanını denetleyebilir. Kullanıcı Gönderilerinizin tamamından sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Strata Select'in, Strata Select Web Siteleri'nde veya Web Siteleri kanalı ile Kullanıcı Gönderilerini barındırması, sergilemesi veya dağıtması zorunlu değildir ve dilediği zaman herhangi bir neden belirtmeksizin Kullanıcı Gönderilerini silebilir veya red edebilir Strata Select, Kullanıcı Gönderileri ile ilgili kayıp, hırsızlık veya zarardan dolayı sorumlu değildir. Strata Select, gizli olan Kullanıcı Gönderilerini almak istememektedir. Kullanıcı Gönderilerinin Strata Select tarafından gizli olmadıkları ve mülkiyet hakkına konu olmadıklarının kabul edileceğini ve Strata Select'in Kullanıcı Gönderilerinizi dilediği üçüncü tarafa, alıcının tarafında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan göndermekte serbest olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Strata Select, göndermiş olduğunuz Kullanıcı Gönderisini düzenleme veya silme açısından Strata Select veya üçüncü taraf üzerinden hakkınız olabileceğini garanti etmemektedir.

Kullanıcı Gönderisini ileterek:
(a) en az 14 yaşında olduğunuzu;
(b) Kullanıcı Gönderilerinizde tüm haklara sahip olduğunuzu (sınırlama olmaksızın, Kullanıcı Gönderileriniz içerisinde bulunan ses, video veya dijital kayıt ve performans ile ilgili tüm haklar dahil) veya alternatif olarak, burada tanımlanmış olan Kullanıcı Gönderileriniz ile ilgili hakları Strata Select'e tahsis etmeniz açısından Kullanıcı Gönderilerinizdeki gerekli tüm hakları iktisap ettiğinizi;
(c) Kullanıcı Gönderilerinizin kullanımı veya ticari olarak işletilmesinden kaynaklanan tüm lisans ücretlerini, işlem ücretlerini ve diğer mali yükümlülükleri ödediğinizi ve ödeyeceğinizi;
(d) burada tanımlandığı üzere, hakların Strata Select'e verilmesi için Kullanıcı Gönderilerinizdeki görüntü ve/veya sesin size ait olduğunu veya alternatif olarak, Kullanıcı Gönderileriniz içerisinde resmi ve/veya sesi bulunan diğer kişiden (on sekiz (18) yaş altındaki kişiler için ebeveyn veya velilerinden izin alınması dahil) izin almış olduğunuzu;
(e) Kullanıcı Gönderilerinizin, üçüncü taraflara ait telif haklarını, ticari markaları, patent, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet haklarını, gizlilik haklarını veya diğer yasal veya ahlaki hakları ihlal etmediğini;
(f) Kullanıcı Gönderilerinizde olabilecek tüm "manevi haklardan" gönüllü olarak feragat etmeyi kabul ettiğinizi;
(g) Kullanıcı Gönderiniz içerisinde bulunan bilgilerin sizin tarafınızdan yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak bilinmediğini;
(h) Kullanıcı Gönderinizin hiçbir Kanunu (sınırlama olmaksızın, ihracat kontrolü, tüketicilerin korunması, haksız rekabet, ayrımcılığın önlenmesi veya yanlış reklam dahil) ihlal etmediğini;
(i) Kullanıcı Gönderinizin küçük düşürücü, iftira atıcı, nefret verici, ırkçı, ayrımcı, dini veya diğer şekillerde taraflı veya saldırgan, bireyi, ortaklığı veya kurumu kanunsuz olarak tehdit edici veya kanunsuz olarak zarar verici, müstehcen, pornografik, açık saçık veya başkalarının gizliliğine müdahale eden bir unsur olmadığını ve makul anlamda bu şekilde değerlendirilemeyeceğini;
(j) Kullanıcı Gönderinizi iletmenizden dolayı üçüncü taraflarca size herhangi bir ödeme yapılmadığını ve yapılmayacağını;
(k) Kullanıcı Gönderiniz içerisinde üçüncü tarafa ait web sitesinden alınan malzemeler ve (sizinkilerin haricinde) adres, e-posta adresi, irtibat bilgileri ve telefon numarası bulunmadığını;
(l) Kullanıcı Gönderiniz içerisinde herhangi bir virüs, kişisel bilgileri toplayan bilgisayar programı, reklam destekli bilgisayar programı ve diğer potansiyel olarak zarar verebilecek program veya dosyalar bulunmadığını;
(m) Kullanıcı Gönderiniz içerisinde gizli, fikri mülkiyet haklı veya kişisel olarak değerlendirdiğiniz bilgilerin olmadığını; ve
(n) Kullanıcı Gönderinizin istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım malzemeleri, istenmeyen posta, spam, zincir posta, piramit plan veya diğer türde taciz içermediğini ve teşkil etmediğini kabul ve beyan etmektesiniz.

Diğer Sitelere Linkler

Bu Site'deki diğer şirketlerin web sitelerine olan bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu bağlantıları kullanmanız durumunda Strata Select Site'sinden çıkarsınız. Strata Select'in söz konusu üçüncü taraf web sitelerini inceleme ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerini kontrol etme yükümlülüğü yoktur ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden (veya aynı şekilde temin edilen ürünler, hizmetler veya içerik) dolayı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Bu nedenle, Strata Select'in bunlara veya buralardaki bilgilere, yazılımlara ya da diğer ürünlere ve malzemelere veya bunların kullanılmasından doğan sonuçlara ilişkin herhangi bir onayı veya önerisi söz konusu değildir. Strata Select Ağında bağlantısı olan diğer şirketlerin web sitelerine erişmek istediğinizde bunu, riski tamamen kendinize ait olmak üzere yaparsınız.

Bu Site'ye Olan Linkler

Diğer web sitelerinden bu Site'ye bağlantılar oluşturabilirsiniz, ancak bunu yalnızca aşağıdaki koşullara ve yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak yapabilirsiniz.

Strata Select'in aksi şekilde yazılı onayı olmadıkça, bu Site'ye bağlantı veren bir web sitesi:
(a) bağlantı yapabilir, ancak Malzemeleri (Strata Select logosu dahil) çoğaltamaz;
(b) Malzemeler çevresinde bir tarayıcı veya sınır ortamı oluşturamaz;
(c) söz konusu web sitesi veya söz konusu web sitesi üzerinden kullanıma sunulan ürünler, hizmetler veya içeriğin Strata Select tarafından onaylandığını ileri süremez;
(d) Strata Select ile olan ilişkisini başka türlü gösteremez;
(e) Strata Select, ürünleri ve hizmetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler veremez;
(f) itici, tehditkar ve ihtilaflı olarak yorumlanabilecek içerikler bulunduramaz; ve
(g) sadece tüm yaş gruplarına uygun içerik bulundurması gerekir.

Ticari Markalar

Strata Select Web Siteleri'nde bulunan Strata Select ve diğer ürün ve hizmet isimleri, sloganları ve logoları, Strata Select ve tedarikçilerinin veya lisans sahiplerinin ticari markalarıdır ve Strata Select'in veya ilgili ticari marka sahibinin yazılı onayı alınmadıkça kısmi veya genel olarak çoğaltılamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Söz konusu ticari markaların mülkiyetleri ve ilişkili iyi niyet, Strata Select ve ilgili ticari marka sahibinde kalacaktır. Strata Select'in önceden yazılı iznini almadan Strata Select'in ismini, ticari markasını, ürün ve hizmet ismini içeren metatag ve diğer "gizli metinleri" kullanamazsınız. Buna ilave olarak, Site'nin görüntüsü ve yapısı (tüm sayfa başlıkları, özelleştirilmiş grafikler, düğme simgeleri ve komut dizileri dahil), Strata Select'in hizmet markası, ticari markası ve/veya ticari görüntüsüdür ve Strata Select'in yazılı izni alınmadan bunlar (kısmi veya genel olarak) çoğaltılamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ticari isim ve ticari marka ile ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve diğer bilgilere yapılan atıflar, Strata Select tarafından verilen onayı, sponsorluğu ve öneriyi teşkil etmez.

Tazminat

Bu Koşullar'ı ihlal etmenizden dolayı veya bunun sonucu olarak ilgili tarafların maruz kalacağı her türde iddia, sorumluluk, zarar, ziyan, masraf, harcama ve gidere karşı Strata Select Taraflarını tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve zararsız kılacağınızı kabul etmektesiniz. Strata Select'in tarafınızdan tazmine tabi hususlarda münhasır olarak savunma yapma ve kontrolde bulunma hakkı saklıdır ve böyle bir durum karşısında söz konusu iddialara karşı Strata Select'in savunulması için işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz.

Elektronik İletişim

Site'yi ziyaret ederken veya Strata Select'e e-posta gönderirken Strata Select ile elektronik olarak iletişime geçmiş olacaksınız. E-posta aracılığı ile veya Site'ye duyurular ekleyerek sizi bilgilendireceğiz. Strata Select tarafından size elektronik olarak gönderilen tüm bildirilerin, beyanların ve diğer iletilerin, söz konusu bu iletilerin yazılı olması ile ilgili yasal gereksinimleri karşıladığını kabul etmektesiniz.

Genel

Strata Select Web Siteleri'nin belirli unsurlarını kullanırken kabul etmiş olduğunuz ilave koşullar ile birlikte bu Koşullar, ilgili konu hakkında Strata Select ile sizin aranızda yapılan anlaşmanın bütün, münhasır ve nihai beyanını teşkil etmekte ve söz konusu husus ile ilgili olarak Strata Select ile sizin aranızda yapılmış olan önceki tüm anlaşmaların ve görüşmelerin yerini almaktadır. Strata Select Tarafları, kendilerine atıfta bulunan bu Koşullar'ın hükümleri doğrultusunda üçüncü taraf faydalanıcılardır. Strata Select'nin bu Koşullar'a ait hak veya hükümleri yürütme veya uygulamada temerrüde düşmesi durumu hiçbir şekilde söz konusu hak veya hükümden feragati teşkil etmeyecektir. Bu Koşullar'ın hükümlerinden herhangi birinin mahkeme kararı ile geçersiz bulunması durumunda, hükümde belirtildiği üzere mahkemenin Strata Select ve sizin niyetinizin geçerli olması için çaba göstereceğini ve bu Koşullar'ın diğer hükümlerinin geçerli ve etkin olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz. Bu Koşullar'ın konu başlıkları size kolaylık sağlamak amacı ile verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmesel etkiye sahip değildir. Tarafınızdan Strata Select Web Sitesi'nin kullanımı iptal edilse dahi bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Koşullar, siz veya Strata Select lehine veya aleyhine lafzi tefsir uygulaması olmadan yorumlanacaktır. Bu Koşullar ve bu kapsamda verilmiş olan haklar ve lisanslar tarafınızdan devir veya tahsis edilemez, ancak Strata Select'in kısıtlama olmaksızın tahsis etme hakkı bulunmaktadır.

Bu Koşullar'da Yapılacak Düzenlemeler

Tamamen kendi kararı doğrultusunda Strata Select, zaman içerisinde bu Koşulları değiştirebilir. Strata Select, kullanımda olan Site üzerinde söz konusu değişiklikleri ilan edecektir. Söz konusu değişikliklere itirazınızın olması durumunda rücu hakkınız sadece Strata Select Web Siteleri'nin kullanımını durdurmak olacaktır. Söz konusu değişikliklerin bildirilmesini takiben Strata Select Web Siteleri'nin kullanımının devam ettirilmesi, söz konusu değişiklikleri ve söz konusu değişikliklerin koşulları ve şartları ile sınırlandırılacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Koşullar'ın belirli hükümlerinin yerini, Strata Select Web Siteleri'nin sayfalarında bulunan açık olarak belirlenmiş yasal bildiriler ve koşullar alabilir ve böyle durumlarda açık olarak belirlenmiş yasal bildiri ve koşullar, bu Koşullar'a dahil olarak dikkate alınacak ve değiştirildiği belirtilen bu Koşullar'ın hükmünün (hükümlerinin) yerini alacaktır.

kapat